Các yêu cầu về giáo dụcYêu cầu về giáo dục đối với việc làm là gì?

Nhiều nghề đòi hỏi trình độ giáo dục nhất định để một người nào đó đủ điều kiện để làm việc trong nghề đó. Người sử dụng lao động thường bao gồm các yêu cầu giáo dục cho một công việc trong đăng việc và trong mô tả công việc.

Các yêu cầu về giáo dục cho việc làm

Dưới đây là danh sách các phân loại dựa trên mức độ giáo dục thường là cần thiết để làm việc trong một nghề nghiệp. Trong một số trường hợp, khi xin việc làm, kinh nghiệm làm việc (kinh nghiệm tương đương) có thể được thay thế cho một số yêu cầu giáo dục.

Ít hơn trung học: hoàn thành bất kỳ trình độ học vấn tiểu học hoặc trung học nào không dẫn đến việc trao bằng tốt nghiệp trung học hoặc tương đương.

Bằng tốt nghiệp trung học hoặc tương đương: hoàn thành trung học hoặc tương đương, dẫn đến việc nhận được bằng tốt nghiệp trung học hoặc tương đương, chẳng hạn như Phát triển Giáo dục Đại học (General Education Development - GED).

Một số trường đại học, không bằng cấp: là bằng tốt nghiệp trung học hoặc tương đương, cộng với việc hoàn thành một hoặc nhiều khóa học sau trung học không dẫn đến bất kỳ mức độ hay bằng cấp nào.

Bằng cấp liên kết: bằng cấp thường được trao cho ít nhất 2 năm học tập toàn thời gian ngoài trường trung học, điển hình ở cấp cao đẳng cộng đồng.

Bằng Cử nhân: bằng cấp thường được trao cho ít nhất 4 năm học tập toàn thời gian ngoài trường trung học.

Giải thưởng không cấp bằng ở mức trung bình: thường là chứng chỉ hoặc bằng khen khác không phải bằng. Giấy chứng nhận của các tổ chức chuyên nghiệp hoặc tổ chức chứng nhận không thuộc danh mục này.

Các chương trình chứng nhận này chỉ có thể kéo dài trong vài tuần tới 2 năm. Ví dụ như trợ giúp y tế, y tá, EMT, và tạo mẫu tóc.

Thạc sỹ: bằng cấp thường được trao cho 1 hoặc 2 năm học tập toàn thời gian vượt quá bằng cử nhân.

Bằng tiến sĩ hoặc chuyên môn: bằng cấp thường đạt được ít nhất 3 năm làm việc toàn thời gian vượt quá bằng cử nhân.

Ví dụ bao gồm luật sư (JD), bác sĩ (MD) và bác sĩ phẫu thuật, các nhà khoa học (tiến sỹ) và nha sĩ.

Các ví dụ trình độ học vấn được liệt kê trong đăng việc:

  • Phải có GED hoặc bằng tốt nghiệp trung học.
  • Bằng tốt nghiệp trung học hoặc tương đương.
  • Yêu cầu bằng cử nhân.
  • Bằng liên kết hoặc tương đương (tối thiểu là 34 giờ tín dụng và thêm một (1) năm kinh nghiệm làm việc toàn thời gian có liên quan).
  • Bằng thạc sỹ và 3 năm kinh nghiệm hoặc bằng cấp Tiến sĩ mà không có kinh nghiệm trước là có thể chấp nhận được.

Trình độ học vấn và ứng dụng việc làm

Một yếu tố cần ghi nhớ khi đăng ký làm việc là khi các nhà tuyển dụng liệt kê các tiêu chuẩn thuê mướn, cơ hội nhận được cuộc phỏng vấn rất ít nếu bạn không có ít nhất là gần trình độ việc làm.

Trong một số trường hợp, nếu không quá căng thẳng và nếu thiếu người đủ điều kiện, bạn có thể bị bắn khi phỏng vấn. Tuy nhiên, tốt hơn là nên tập trung vào việc xin việc mà bạn có trình độ học vấn và kinh nghiệm phù hợp.