Giáo dục Các loại công việc liên quanGiáo dục Các loại công việc liên quan

Có rất nhiều loại công việc khác nhau có trong giáo dục. Hầu hết các vị trí, ngoài các trợ lý và trợ lý, yêu cầu ít nhất bằng cử nhân. Một số yêu cầu bằng Thạc Sĩ hoặc Tiến Sĩ về Giáo dục.

Việc làm trong các ngành nghề liên quan đến giáo dục dự kiến ​​sẽ tăng trưởng 8%, với khoảng 700.000 công việc dự kiến ​​sẽ được bổ sung, giữa năm 2014 và năm 2024. Mức lương trung bình hàng năm cho giáo dục, đào tạo và thư viện là 46, 660 vào tháng 5 năm 2014 , cao hơn mức lương trung bình hàng năm cho tất cả các ngành nghề là 35, 540 USD.

Xem dưới đây để có danh sách các vị trí công việc liên quan đến giáo dục, cũng như danh sách các kỹ năng theo yêu cầu của các nhà tuyển dụng tìm kiếm ứng cử viên mà họ thuê để có các vị trí giáo dục và đào tạo.

Trợ lý giáo viên

Đại diện tuyển sinh

 • Phụ tá giáo sư
 • Cố vấn
 • Sau khi tốt nghiệp
 • A- D
 • Cố vấn học thuật
 • Chương trình hỗ trợ
 • Điều phối viên chương trình sau giờ học
 • Trợ lý huấn luyện viên
 • Trợ lý Dean
 • Trợ lý giảng viên
 • Trợ lý hiệu trưởng
 • Trợ lý
 • Trợ lý Trợ lý Hiệu trưởng
 • Trợ lý Trợ lý đăng ký
 • Giáo viên
 • Trợ lý chăm sóc ban ngày
 • Nhân viên chăm sóc
 • Trung tâm giữ trẻ ban ngày
 • Trợ giảng
 • Trợ giảng
 • Trợ giảng
 • Trợ lý nghiệp vụ
 • Trợ giúp chăm sóc trẻ em
 • Giáo viên
 • Dean
 • giáo viên dạy lái xe
 • Điều phối viên Giáo dục
Chuyên viên Giáo dục

Giáo viên Kỹ thuật viên

 • Giáo dục
 • Trợ lý Tài chính
 • Trợ lý Dịch vụ Thực phẩm
 • Điều phối viên Dịch vụ Thực phẩm < Hướng dẫn viên
 • Hướng dẫn viên
 • Giám sát Ăn trưa
 • M - R
 • Phụ tá Hiệu trưởng
 • Giáo viên
 • Hiệu trưởng
 • Hiệu trưởng

Trợ lý Chương trình

Phụ Tá Hiệu Trưởng
 • Phụ Tá Hiệu Trưởng Phụ Huynh
 • > Điều phối viên Chương trình
 • Giám sát viên Phòng Quản lý Cư trú
 • Điều phối viên Phát triển Tài nguyên
 • Quản trị viên trường
 • Quản lý Trường học
 • Cố Vấn Trường
 • Quản Lý Trường Học
 • Trường Y Tá
 • Nhà Tâm Lý Học Đường
 • Phụ tá giáo viên
 • T-Z
 • Giáo viên
 • Phụ tá giáo viên
 • Phụ tá giáo viên
 • Phụ tá giáo viên < Danh sách các kỹ năng giáo dục
 • Xem lại danh sách các kỹ năng mà nhà tuyển dụng tìm kiếm khi tuyển dụng việc làm trong giáo dục.
 • Trợ lý giáo viên
 • Giảng dạy Trợ lý
 • Tutor
 • Đăng ký
 • Kỹ năng thay đổi theo công việc, do đó cũng xem lại các danh sách kỹ năng cho các ngành nghề cụ thể.
 • Làm nổi bật các kỹ năng bạn có được trong quá trình học, thực tập và việc làm trong thư xin việc, đơn xin việc và đơn xin việc.

Hỗ trợ học sinh

 • Phân tích
 • Thu hút sự chú ý của sinh viên
 • Điều tra thích ứng cho học sinh
 • Tư vấn cho nhóm sinh viên
 • Tư vấn cho sinh viên về các lựa chọn giáo dục
 • của một khán giả
 • Huấn luyện Điền kinh

Phối hợp với các nhà giáo dục khác

Truyền thông qua văn hoá

Từ bi

Nghiên cứu

 • Kiểm soát lớp học
 • Tạo kế hoạch bài học
 • Sáng tạo
 • Suy nghĩ
 • Các bài học phê bình
 • Phê bình văn bản
 • D - K
 • Quyết định
 • Xem chi tiết
 • Đánh giá mới
 • Kỷ luật
 • Đạt được sự đa dạng
 • Nhiệt tình
 • Độ tin cậy và tính hợp lệ của nghiên cứu
 • Giải thích các khái niệm Rõ ràng
 • Tạo điều kiện thảo luận nhóm
 • Xếp hạng công việc của sinh viên
 • Năng suất cao

Hướng dẫn

 • Lồng ghép công nghệ mới vào giảng dạy và học tập
 • L - P
 • Lãnh đạo
 • Hướng dẫn các chuyên gia hỗ trợ giáo dục
 • Sửa đổi Hành vi
 • Tạo động lực học sinh
 • Đa nhiệm
 • Trình bày
 • Trình bày
 • Ưu tiên
 • Giải quyết vấn đề
 • Cung cấp> Tổ chức
 • Phối hợp với cha mẹ

Các khoá học kéo dài năm

 • Đặt câu hỏi khiêu khích
 • Rõ ràng các chỉ dẫn cho các bài tập
 • Cung cấp các ví dụ cụ thể
 • Cung cấp phản hồi
 • Q - Z
 • Nhận chỉ trích về ý tưởng xây dựng
 • Nhận biết thành tích của sinh viên
 • Quản lý căng thẳng
 • Các loại và trình độ khác nhau của người học
 • Giảng dạy Nhóm
 • Làm việc theo nhóm
 • Quản lý thời gian < Làm việc độc lập
 • Viết báo cáo
 • Nhan đề công việc
 • Nhan đề công việc và danh sách liệt kê công việc phân theo ngành, ngành nghề, nghề nghiệp, nghề nghiệp lĩnh vực và vị trí.