Thoát sớm từ quân độiBốn cách để giải phóng quân khỏi các hình thức quân đội đầu tiên của quân đội

Một số lý do để có được một sự sa thải sớm từ cam kết quân sự của bạn là gì? Có nhiều cách khác nhau để bị đuổi ra khỏi quân đội, nhưng cũng có những cách để rời khỏi quân đội sớm trong tình trạng tốt. Dưới đây là bốn loại outs sớm.

Dỡ bỏ đối tượng tận tâm

Một thành viên có thể thuyết phục quân đội rằng họ là những người phản đối tận tâm có thể yêu cầu một sự sa thải. Đây không phải là dễ dàng như nó âm thanh.

Trước tiên, bạn phải chứng minh rằng niềm tin của bạn đã thay đổi đáng kể sau khi bạn gia nhập quân đội vì bạn phải chứng nhận rằng bạn không phải là người phản đối tận tâm vào thời điểm tự nguyện nhập ngũ.

Bạn không thể chọn và chọn chiến tranh mà bạn phản đối. Theo luật pháp, người phản đối tận tâm là người phản đối tham gia vào tất cả các cuộc chiến tranh. Sự phản đối của người phải dựa trên niềm tin tôn giáo và đào tạo, và nó phải được tổ chức sâu sắc.

Người nộp đơn phải chứng minh rằng những niềm tin đạo đức và đạo đức này, từng có được, đã hướng cuộc sống của mình theo cách mà các tín ngưỡng tôn giáo truyền thống có sức mạnh ngang bằng, chiều sâu và thời gian đã hướng cuộc sống của người khác. Nói cách khác, niềm tin dựa trên sự phản đối tận tâm phải là lực lượng kiểm soát chính trong cuộc sống của đương đơn.

Gây gánh nặng cho việc đưa ra yêu sách về phản đối tận tâm như là căn cứ để tách ra là về người nộp đơn.

- Cuối cùng, người nộp đơn phải thiết lập, bằng các bằng chứng rõ ràng và thuyết phục, rằng tính chất hoặc cơ sở của khiếu nại nằm trong định nghĩa các tiêu chí do DoD Directive 1300 quy định. 6,

Các nhà thầu trung tâm

, vì sự phản đối tận tâm và niềm tin của họ là chân thành.

Chân thành được xác định bởi một đánh giá khách quan về tư duy của người nộp đơn và sống một cách toàn diện, quá khứ và hiện tại. Thông tin được trình bày bởi người yêu cầu phải đủ thuyết phục người chỉ huy rằng lịch sử cá nhân của người yêu cầu bồi thường cho thấy quan điểm và hành động đủ mạnh để chứng minh rằng tính tiện lợi hoặc tránh các nghĩa vụ quân sự không phải là cơ sở cho yêu cầu của mình. Khi đánh giá các ứng dụng cho tình trạng CO, các chỉ huy xem xét các yếu tố liên quan bao gồm: đào tạo trong nhà và nhà thờ; thái độ chung và cách ứng xử; tham gia hoạt động tôn giáo; liệu có thể có được đạo đức hay luân lý bằng cách đào tạo, nghiên cứu, chiêm ngắm, hoặc các hoạt động khác tương đương với sự nghiêm khắc và sự cống hiến cho các quá trình mà các tôn giáo truyền thống được hình thành; uy tín của người nộp đơn; và độ tin cậy của những người ủng hộ yêu cầu bồi thường.

Xuất viện quân sự - Phát hành sớm cho giáo dục

Aha! Suy nghĩ bạn tìm thấy lỗ hổng này, phải không?Có thể, nhưng có lẽ không. Bộ Quốc phòng (DOD) chỉ thị cho phép một thành viên quân đội được thải ra sớm để theo đuổi sự giáo dục của họ nếu họ là trong vòng 90 ngày kể từ ngày chia tay bình thường của họ. Đôi khi một dịch vụ sẽ chấp thuận một yêu cầu giải quyết vấn đề giáo dục hơn 90 ngày.

Ví dụ: nhân viên Không lực có thể yêu cầu ly thân sau hai năm phục vụ, nếu họ được chấp nhận tại một trường được công nhận để được đào tạo về y tế như bác sĩ, nha sĩ, nha sĩ, bác sĩ thú y, bác sĩ đo thị lực hoặc nhà tâm lý học lâm sàng.

Sổ tay Nhân viên Hải quân cho phép thủy thủ yêu cầu đào tạo vượt quá 90 ngày, nhưng cơ quan phê chuẩn cho việc phóng thải trong 90 ngày (hoặc ít hơn) là sĩ quan chỉ huy (cơ quan đặc biệt về trừng phạt) và cho việc thải hơn 90 ngày trước ngày phân chia bình thường, nó đi đến vị trí chỉ huy Bộ Tư lệnh Đội Hải quân.

Quy định của Quân đội (AR 635-200) cũng như Quy chế Thủy quân lục chiến (MCO P1900-16F) cho phép chia tách giáo dục hơn 90 ngày trước ngày tách thông thường.

Xử lý Khó khăn quân sự

Tất cả các dịch vụ đều có các thủ tục mà một thành viên dịch vụ có thể yêu cầu giải quyết theo khó khăn hợp lệ. Chín lần trong số mười, tuy nhiên, người nộp đơn thấy rằng họ không đủ điều kiện. Khó khăn cho bạn là gì, không nhất thiết phải đáp ứng được định nghĩa của quân đội về một khó khăn.

Tất cả các dịch vụ đều nằm trên cùng một trang liên quan đến việc phân chia khó khăn, vì vậy chúng tôi sẽ chỉ liệt kê định nghĩa của Quân đội để minh họa cho mức độ khó khăn để đạt được điều kiện: "Để đủ điều kiện để tách theo điều khoản này, sự khó khăn không được có tính chất tạm thời, phải phát triển hoặc ngày càng trở nên tồi tệ hơn kể từ khi nhập cảnh vào hoạt động, việc thả hay giải phóng khỏi nhiệm vụ là phương tiện duy nhất để giảm nhẹ và cá nhân phải có những nỗ lực hợp lý để giảm các điều kiện thông qua các có nghĩa là có sẵn và phù hợp với hoàn cảnh gia đình. "

Nếu bạn không đủ điều kiện cho việc xuất viện khó khăn, tuy nhiên, bạn có thể hội đủ điều kiện cho một công việc nhân đạo.

Thuận lợi của Chính phủ - Các lý do khác để giải tỏa

Đây là loại bắt giữ tất cả để tự nguyện ly thân mà không thuộc các chương trình cụ thể. Lưu ý rằng nó được gọi là "sự tiện lợi của chính phủ," chứ không phải "sự tiện lợi của các servicemember." Một ví dụ sẽ được thải ra để vào một chương trình vận hành.

Quân cũng có thể sử dụng điều khoản này khi nó thực sự muốn bạn thoát ra ngoài nhưng không có cơ sở để yêu cầu bạn ly thân theo bất kỳ chương trình tách biệt nào khác. Ví dụ, nếu bạn giành được xổ số của nhà nước và trở thành một triệu phú qua đêm, các dịch vụ có lẽ sẽ không tìm thấy nó có lợi cho đạo đức và kỷ luật để có một triệu phú 3-striper đến nơi làm việc mỗi ngày trong trực thăng riêng của mình. Trong những trường hợp như vậy, rất có thể họ sẽ chấp nhận yêu cầu giải quyết viện trợ theo "sự tiện lợi của chính phủ".

Cam kết về nghĩa vụ quân sự

Cam kết dịch vụ là thời kỳ nghĩa vụ quân sự bắt buộc.Ví dụ: nếu bạn trở thành phi công Không lực, bạn phải đồng ý với cam kết dịch vụ là 12 năm, sau khi đào tạo phi công. Huấn luyện phi công không quân rất tốn kém, và Không lực muốn đảm bảo họ nhận được khoản đầu tư trở lại.

Có thể làm bạn ngạc nhiên khi biết rằng tất cả những ai tham gia vào quân đội lần đầu tiên đều có cam kết dịch vụ tối thiểu tám năm. Không thành vấn đề nếu bạn ký một hợp đồng lao động hai năm, một hợp đồng bốn năm, hoặc thậm chí một hợp đồng sáu năm. Tổng cam kết quân sự của bạn là tám năm. Bất kể khoảng thời gian nào không được dành cho nhiệm vụ tích cực, hoặc phải được phục vụ trong Khu Vực / Vệ sinh đang hoạt động (chương trình diễn ra khoan mỗi cuối tuần một tháng, và hai tuần mỗi năm), hoặc trong các Khu dự trữ không hoạt động t thực hiện khoan, nhưng có thể được nhớ lại đến nhiệm vụ tích cực bất cứ lúc nào cho chiến tranh, hoặc khẩn cấp quốc gia).

Các thành viên nhiệm vụ hoạt động không tái hoạt động, hoặc áp dụng cho lực lượng Cảnh sát đang hoạt động khi giải phóng nhiệm vụ, sẽ tự động được chuyển sang các Khu dự trữ không hoạt động sau khi họ đã được giải phóng khỏi nhiệm vụ.